Al-Muqadimah Ash-Sharfiyah
Harga : 

Rp. 55.000

Pemesanan :

0821 7729 5690    Dari al-Quran disiplin keislaman terus berkembang pesat, meskipun diperiode awal, al-Quran tersusun dalam huruf yang sederhana. Kemudian, Mu’adz Al-Harra mengarang ilmu Sharaf sebagai kaidah dalam mengolah kata yang tidak akan terwujud, kecuali dengan memahmi Sharaf untuk menghasilkan faidah yang dihasilkan dari proses pentashrifan. Pengolaborasian ilmu Sharaf dan Tashrif dengan sedikit sentuhan hukum Ilal dalam mengolah dan memproses sebuah kata untuk mewujudkan ringannya hukum bacaan dan faidah-faidah dalam kerangka ilmu Sharaf. Lebih baru Lebih lama